top of page

תעופה

תכנון אקוסטי של שדות תעופה ושל מנחתים למסוקים ולמטוסים. הרצת מודלים לקביעת מגבלות בנייה סביב שדה התעופה.

מנחת מגידו

מנחת חוף הבונים

שדה תעופה חיפה

- איכילוב מנחת מסוקים, בית חולים איכילוב 

- הגשת התנגדות לתמ"א 4/2 עבור עירית אור יהודה,עירית ראשל"צ ועוד. 

- שדה דב סקר רעש ממקורות קרקעיים

- סימולטור חיל האויר בסיס פלמחים

- שדה תעופה מגידו 

- שדה תעופה עין יהב

- אייר פארק (שדה תעופה עובדה) 

- הכנת תכנית מתאר שדה תעופה חיפה (רעש) 

- מנחת הבונים רעש ממטוסים

- שדה תעופה משלים נתב"ג אזורי תמך

- בדיקת תשריט מס' 3 לתמ"א 4/2 (נתב"ג)

- נתב"ג מתחם צפוני 

bottom of page