תוכנות חישוב ותכנון אקוסטי

EASE ,Enhanced Acoustic Simulator for Engineers  

תוכנה לניתוח אקוסטי של חללים, לשיפור פיזור הקול והתנאים האקוסטיים בקהל. התוכנה משמשת בעיקר לתכנון בתי כנסת.

Traffic Noise Model, T.N.M

תוכנה שפותחה ע"י רשות הכבישים הפדרלית בארה"ב לחיזוי רעש מכבישים.

Integrated Noise Model, INM

Aviation Environmental Design Tool, AEDT

תוכנות לחיזוי רעש ממטוסים.

Soundplan

תוכנה לחיזוי רעש ממקורות סביבתיים שונים (כגון כבישים, רכבות, מבני תעשייה, אתרי בנייה וכו').

תוכנה הפותחה ע"י אפשטיין אקוסטיקה לחיזוי רעש מרכבות, המתבססת על מודל ה- FTA בארה"ב ומודלים אחרים. התוכנה משמשת בעיקר לתכנון מיגון אקוסטי דירתי למבנים הסמוכים למסילות ברזל.