top of page

מדידות

ביצוע מדידות אקוסטיות מפורטות (כבישים, רכבות, עסקים, מתקנים וכו') בהתאם לדרישות הרשויות על מנת להוכיח עמידה בקריטריונים. ביצוע מדידות אקוסטיות מפורטות בתוך מבנים (בתי כנסת, מבני חינוך וכו') על מנת לאפיין את התנאים האקוסטיים הקיימים לצורך מתן המלצות לשיפורים.

המדידות מתבצעות על ידי מספר מכשירים שונים-

- Modular Sound Level Meter דגם 2238, תוצרת Bruel & Kjaer.

- Modular Precision Sound Level Meter דגם 2231, תוצרת Bruel & Kjaer.

- Investigator   Precision Sound Level Meter דגם 2260, תוצרת Bruel & Kjaer.

- Integrating and Logging Sound Level Meter דגם 2900, תוצרת Quest.

- Svan 979 Sound Level Meter and Analyzer, תוצרת Svantek

- מוזיאון ישראל מדידות רעש מאירוע

- מדידות רעש מהמראות מטוסים מנתב"ג, עירית חולון

- מדידות רעש מטוסים משדה תעופה הרצליה

- מדידות רעש מטוסים משדה תעופה חצור

- רכבת קלה, ירושלים - מדידות רעש ורעידות 

-  מדידות רעש מטוסים משדה תעופה תל נוף

- רעש מהמואזין, מערת המכפלה

- מדידות רעש ממספר כבישים בינעירוניים עבור מע"צ

- פארק 3000, ירושלים - ניסוי אקוסטי

- מדידות רעש ממתחנת שאיבה, מי יבנ

- מגרסה נידת כביש מס' 4

- מחצבת בית מאיר - ניסוי אקוסטי

- מנחת מסוקים, בית חולים איכילוב - מדידות הליקופטר

- אצטדיון טדי בדיקת רעש בעת משחק

- מתקן התפלה בפלמחים

- רחוב בן דרור בפ"ת

- מנועי בית שמש  מדידות רעש שבהרצת מנועים

- מדידות רעש למנהרה 3, רכבת ת"א - ירושלים

- מדידות רעש מלוות בספירות תנועה, כבישי מע"צ

- מדידות רעש בכביש 443, מודיעין

- מתקן לשטיפת מכוניות צומת פת

bottom of page