top of page

בתי כנסת

המשרד מתמחה בניתוח אקוסטי מפורט של צורת אולם התפילה על מנת למנוע אזורים "מתים" ותכנון חומרי הגמר המביאים לזמן הדהוד אופטימלי, וכן במניעת רעשי רקע (מזגנים, קולות וכו') העלולים להפריע להקשבת המתפלל.

בית כנסת בשכונת הגפן, אפרת

בית כנסת החורבה- הרובע היהודי בירושלים

בית כנסת בני תורה- הר נוף

ישיבת הר המור- הר חומה

  ישיבות, מדרשות

- ישיבת נר תמיד חשמונאים

- ישיבה מעלה חבר 

- ישיבת אור שמח 

- ישיבת "קול תורה" ירושלים

- ישיבת ראשית חוכמה 

- ישיבת ניר קרית ארבע

- בית המדרש צלותא דאברהם 

- בית מדרש גבוה להלכה בחקלאות 

- ישיבת מדברה כעדן מצפה רמון 

- ישיבת מאור התורה 

- ישיבת קמיניץ רח' יחזקאל 

- בית מדרש איתמר

- קריית ישיבת הר המור הר חומה

- מדרשת נצרים

- בית מדרש בני דוד 

- חלוצית מכינה קדם צבאית 

- מכינה קדם צבאית, בית אל

- מדרשת נשמת 

- מדרשת מת"ן

- אולפנה עופרה

 כנסיות

- כנסיית האחיות רוזרי

- בית כנסת זית רענן אפרת 

- בית כנסת צעירי מודיעין 

- בית כנסת אוהל ארי רעננה

- בית כנסת סוסיא

- בית כנסת נופי פרת 

- בית כנסת החורבה 

- בית כנסת חסידי סלונים 

- בית כנסת אוהל יצחק

- בית כנסת שבטי ישראל מודיעין 

- בית כנסת משכן ציפורה אפרת 

- בית כנסת אש קודש

- בית כנסת מושב מדרך עוז 

- בית כנסת טלמון 

- בית כנסת רבבה

- בית כנסת ומקווה דולב 

- בית הכנסת בנווה טלמון

- בית הכנסת יישוב כרמל

- בית כנסת ביישוב שילה

- בית כנסת הצור והצהר - צור הדסה 

- בית כנסת טל מנשה 

- בית כנסת חומת שמואל 

- בית כנסת מרכז ניצן 

- בית כנסת מתמידים ביתר עלית

- בית כנסת ענב 

- בית כנסת קהילת רמות ציון

- בית כנסת דקל אפרת

  בתי כנסת

- ביכנ"ס סנהדריה מורחבת

- ביכנ"ס כהנמן שועפט י-ם

-ביכנ"ס ישמח משה, גני תקוה

- בית כנסת אוהל יוסף

- בית כנסת נווה נוף-שכונת הר נוף

- בית כנסת נווה אורות

- בית כנסת שכונת גפן אפרת

- בית כנסת נריה - טלמון צפון

- בית כנסת מצפה נטופה

- בית כנסת בית הרואה - רמות

- בית כנסת לייקווד רמות

- בית כנסת ללוב בני ברק

-בית כנסת מרכזי בית הכרם

- בית כנסת נצרים

- בית כנסת רמת שלמה

- קרית לובביטש - רמת שלמה

- בית כנסת מעלה חבר

- בית כנסת קהילות דתית לאומית בית שמש

- בית הכנסת אלעזר

- בית כנסת "ניצנים"

- בית הכנסת קהילת "בני תורה"

- בית כנסת אשר בבקעה 

- בית כנסת עמותת "תנו שבח" ביתר עילית

- בית כנסת תפארת ישראל ברובע היהודי

- קהילת אור שלום בית שמש יעוץ אקוסטי 

- בית הכנסת " אדרת אליהו"

bottom of page