רכבות

בדיקת מפלסי הרעש הצפויים ממסילת ברזל מתוכננת. הבדיקה מביאה בחשבון את תכנון המסילה (תוואי, גובה וכו') ביחס למבנים בסביבה ותחזיות תנועה בקשר לסוג ומספר הרכבות בעתיד. מתן הצעות לאמצעים להפחתת הרעש, במידת הצורך. הכנת חוות דעת וליווי חוות הדעת בפני וועדות תכנון.

רכבת קלה תל אביב -הקו האדום

מסילת לוד

מסילת העמק

- מסילת נען-באר-שבע 

- רעש מרכבות משא, בת"א

- מסילת ברזל לוד נען

- מסילת יסודות

- מסילת ברזל מנען עד בית שמש

- מסילת העמק

- רכבת קלה בירושלים

- מסילת ראשון אשדוד

- מסילות אשקלון נתיבות 

- דפו לרכבת ישראל, פתח תקוה 

- מסילה יוטבתה אילת

- קו חום רכבת קלה, תל אביב

- מסילת עפולה ג'נין 

- מסילת לוד