top of page

טורבינות רוח

בדיקת השפעות הרעש של חוות טורבינות רוח על הסביבה. חישוב קווי הרעש (כולל השפעת הטופוגרפיה) והצבתם על שימושי ויעודי הקרקע מסביב לטורבינות.

- טורבינות רוח רמות מנשה

- טורבינות רוח עין חרוד - צפון

- טורבינות רוח חפציבה -מסילות-בית אלפא

- טורבינות רוח  דגניה

- טורבינות רוח רמת הגולן

- טורבינות רוח דלתון

bottom of page